قدیمی‌ترین آتشکده ساسانی
ری, تپه های باستانی, آتشکده, ساسانیان,آتشکده ساسانی,آتشکده ساسانی نطنز,آتشکده ساسانیان,آتشکده ساسانی فیروزآباد,آتشکده ساسانی نیاسر,آتشکده ساسانی دره شهر,آتشکده

اگر از جاده ورامین راهی شهرستان

شهر ری, تپه های باستانی, آتشکده,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

آتشکده ری, تپه های باستانی, آتشکده,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

جهت بنا به صورت شرقی و غربی است و این در حالی است که بیشتر قسمت‌های غربی بنا از میان رفته، در بخش زیری, تپه های باستانی, آتشکده,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

ارتفاع تپه وری, تپه های باستانی, آتشکده,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

این بخش از ساختمان که شامل دهلیزها و راهروهای تو در تو است‌ توسط راهرویی زیر زمینی به منتهی الیه غربی بنا، که همانا ضلع غربی تپه نیز محسوب می‌شود، متصل می‌گردد. تعداد زیاد سفالینه‌ها و ستون‌های به دست آمده از این مکان بیانگر اهمیت، ابهت و ارزش بسزای آن در دوران ایران باستان است‌. طبق روایات‌، اینری, تپه های باستانی, آتشکده,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

بخش گردشگری تبیان

برگرفته از ایرنا، کتاب اول، ایران


گردآوری ایران شناسی آکاایران
منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :