آکاایران: مسجد جولاستان/ جولستان (تویسرکان) این بنا در خیابان شهدا ( جولستان) واقع گردیده و در دوره اخیر، بنای جدیدی جایگزین بنای قدیمی آن شده است . بنای قدیمی حدود 200سال پیش توسط حاج بیک محمد در مظهر قنات جولاستان ساخته شده و سطح آن حدود 5/1متر پایین تر از کوچه های اطراف قرار داشته است . بنای قدیمی دارای شبستانی ستوندار با ستون های آجری چهارگوش و پوشش طاق و گنبد و ایوان مسقف سراسری بوده است . در حدود سال 1343 شمسی، مسجد جدید با حدود نهصد متر بنا در دو طبقه، جایگزین بنای قدیمی شد .

از هموطنان عزیز ساکن تویسرکان تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از مسجد جولاستان آنرا از طریق ایمیل (info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.

آکاایران: مسجد جولاستان

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :