خراسان رضوی

خراسان رضوی
شهرستان مشهد,شهرستان تا تابستان ۱۳۸۷,شهرستان,خراسان,یافت,تاریخ,عنوان مرکز,شهرستان تا تابستان
باجگیران خراسان رضوی

باجگیران خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
باجگیران شهرستان قوچان,باجگیران شهری,شرق ایران,۱۳۸۵ برابر,خراسان,جمعیت,بوده‌است,شرق
بردسکن خراسان رضوی

بردسکن خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان,شهرستان تعداد,دهستان,بردسکن,تقسیمات کشوری,خراسان,جمعیت,۱۳۸۵
باخزر خراسان رضوی

باخزر خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهر مرکز,شرق ایران,۱۳۸۵ برابر,شهری,خراسان,جمعیت,شهرستان,شرق
تخت جلگه خراسان رضوی

تخت جلگه خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان تحت,شهرستان نیشابور,شهرستان تا تابستان ۱۳۸۷,خراسان,یافت,تخت,تاریخ,شهرستان تا تابستان
تربت جام خراسان رضوی

تربت جام خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
دهستان دشت,تربت جام,دهستان قلعه حمام,دهستان باغ کشمیر,موسی آباد,تقسیمات کشوری,خراسان,شهرستان
انابد خراسان رضوی

انابد خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان بردسکن,شهرداری تشکیل,شهردار آقای,شهری,شرق ایران,امامزاده سید,۱۳۸۵ برابر,خراسان
جوین خراسان رضوی

جوین خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان سبزوار,جوین,خراسان,یافت,۱۳۸۷,تاریخ,شهرستان,نقاب مرکز
جغتای خراسان رضوی

جغتای خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان,شهرستان سبزوار,خراسان,یافت,۱۳۸۷,تاریخ,مرکز,شهرستان
درگز خراسان رضوی

درگز خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان,خراسان,جمعیت,۱۳۸۵,تعداد,مرکز,شهرستان,شهرستان
زاوه خراسان رضوی

زاوه خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان,شهرستان تربت,دولت آباد,ماه ۱۳۸۷,خراسان,یافت,تاریخ,مرکز
بیدخت خراسان رضوی -  آکا

بیدخت خراسان رضوی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهر در فاصله ۲۷۲ کیلومتری جنوب شهر مشهد,ایران جمعیت آن براساس آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر,شهری,خراسان,ایران,مرکزی,شهر در فاصله ۲۷۲ کیلومتری,شهر در فاصله ۲۷۲ کیلومتری جنوب
بایک خراسان رضوی

بایک خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
شهرستان تربت,منطقه تبدیل به آبادی,منطقه‌ای خوش,شرق ایران,شهری,هوا شدند,۱۳۸۵ برابر,حاکم جدید
بجستان خراسان رضوی

بجستان خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
مرکز شهرستان بجستان,انار بجستان معروف,۱۳۸۵ برابر,خراسان,جمعیت,مرکز شهرستان,مرکز,انار
استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
طولانی ترین غار خراسان,خراسان جنوبی,قصر خورشید یادگار نادرشاه در شهر کلات,قوچان روستایی,ایران,سفر به پنج هزار سال تاریخ,شهر جهان,برج
صفحه 1 از 2