آکاایران: این بنا در بنافت، در 24 کیلومتری مهریز یزد واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار قرن 7 ه-. ق است که در دوره های بعد و دوره اخیر تعمیر و تجدید شده است . پوشش بنا مسطح و تیرپوش است . آثار تاریخی و مهم این مسجد ، کتیبه ای چوبی مورخ 632ه-. ق است که بر سردر ورودی نصب کرده اند . متن کتیبه به خط نسخ، بعد ازآیات قرآنی، عبارات ذیل است : ” المسجد المبارک الموضع الشریف محمد بن احمد بن محمد بن احمد العلوی الحسینی و استاد نجار عمر بن محمد ابوبکر مسته کذا فی تاریخ شهور سته ثانی ثلثین و سهتمائة ” . در زیر کتیب فوق، کتیبه چوبی دیگری مورخ 3 ه-. ق نصب شده که محتوای آن، وقف نامه ای است . ستون های شبستان مسجد، سنگی و دارای سرستون های کنده کاری هستند . در دو لنگه مسجد نیز قدیمی است و بر آن عباراتی کنده کاری شده است .

از هموطنان عزیز ساکن مهریز تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از مسجد جامع بنافت آنرا از طریق ایمیل (info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.

آکاایران: مسجد جامع بنافت

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :

آکاالکتریک تولید کننده انواع سطل زباله و سبزی خرد کن