آیین سنتی پنجه زرتشتیان
مراسم آیینی پنج روز پایان سال (پنجه) در روزهای پایانی تیر ماه به مدت پنج روز در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر برگزار شد. در تقویم ایران باستان به جای هر چهار

آکاایران: مراسم آیینی پنج روز پایان سال (پنجه) در روزهای پایانی تیر ماه به مدت پنج روز در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر برگزار شد. در تقویم ایران باستان به جای هر چهار سال یک کبیسه هر صد و بیست سال ، یک ماه به پایان سال اضافه میشد. پس از شکست ساسانیان زرتشتیان کبیسه را گم کردند و اکنون نوروز به میان تابستان منتقل شده است. در پنج روز پایان سال، در آیین زرتشتی، گهنبارهایی برای شادی روان درگذشتگان برگزار می شود. در آخرین روز پنجه برای شادی و اطلاع رسانی روی بام ها آتش روشن میکنند. از آنجا که در تقویم ایران باستان به جای هر چهار سال یک کبیسه، هر صد و بیست سال، یک ماه به پایان سال اضافه می شد، پس از شکست ساسانیان، زرتشتیان کبیسه را گم کردند و اکنون نوروز آن ها به میان تابستان منتقل شده است. در پنج روز پایان سال، در آیین زرتشتی، گهنبارهایی برای شادی روان درگذشتگان برگزار می شود. در آخرین روز پنجه برای شادی و اطلاع رسانی روی بام ها آتش روشن می کنند. در قسمتی از مراسم گهنبار خوانی از طرف موبد زرتشتی با بالا بردن شاخه گیاه سبز برای درگذشتگان طلب آمرزش می شود و شرکت کنندگان با بالا بردن انگشت دست راست خود موبد را همراهی می کنند. علاوه بر این، موبدان با چرخاندن آتش و دود کردن اسپند، شرکت کنندگان در مراسم را با خود همراه می کنند. زرتشتیان در مراسم مذهبی برای جلوگیری از ریزش مو به روی کتاب مقدس سر خود را می پوشانند. همچنین میوه های خشک (لُرک) برای تبرک بعد از خوانده شدن اوستای گهنبار بین شرکت کنندگان تقسیم می شود. جمع آوری خار و هیزم برای روشن کردن آتش روی پشت بام ها به منظور اطلاع رسانی درباره نو شدن سال نیز از دیگر مراسم این آئین است. البته پس از روشن شدن هوا اهالی روستا آتش روشن شده به روی بام ها را به آتشکده روستا منتقل می کنند.

آکاایران: آیین سنتی پنجه زرتشتیان

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

,آیین سنتی پنجه زرتشتیان,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :