سایت تیشینه: کاخ آپادانا در حدود سال های ۵۱۵_۵۲۱ پیش از میلاد به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در ,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


بخش های مهمی از این کاخ که بارگاه یا آپادانه نامیده شده در زمان اردشیر اول دچار آتش سوزی شد و در زمان اردشیر دوم بازسازی شد. اما در سال 330 پیش از میلاد، با هجوم وحشیانه و مخرب اسکندر مقدونی یک بار دیگر تخریب شد.

در سال ۱۸۸۰ میلادی، یک گروه از باستان شناسان فرانسوی این کاخ را از دل خاک بیرون کشیدند.

کاوش های باستان شناسی روی ویرانه های ,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


کاخ داریوش واحدهای مختلفی از جمله تالار بار عام، حرم سرا، دروازه و کاخ پذیرایی و حیاط دارد.

شش حیاط که سه تای آنها بسیار بزرگ دور یک محور شرقی و غربی قرار گرفته اند، در داخل مجموعه کاخ ها وجود داشته اند که به وسیله یک راهروی بزرگ به بخش شمالی مربوط شده است. سه حیاط کوچکتر در بخش شمالی مجموعه کاخ قرار داشته. اتاق ها و ساختمان های مختلف کاخ به وسیله این حیاط ها روشنایی گرفته و تهویه می شدند.

بستر این حیاط ها با آجرهایی به رنگ قرمز اخرایی فرش شده اند

درشرقی ترین و بزرگترین حیاط، سوراخهای مدوری دیده می شود که احتمالا محل نصب دکل یا پرچم بوده اند باستان شناسان حدس می زنند که این حیاط کاربری نظامی داشته یا محل صف بستن و تجمع نگاهبانان کاخ بوده است.

در شمال این حیاط هم نقش شیرها را به طول چهار متر می بینید که در گذر زمان کاملا سالم مانده اند.

بعد از عبور از این حیاط در مسیر غرب به شرق به محوطه دوم می رسیم که به دلیل بارندگی های زیاد منطقه که بی شباهت به بارندگی های استوایی نیست این روزها جا جایش را علف پر کرده است.

آپادانا نام یک قلعه نیست، بلکه نام باستانی بناهایی است که با تالارهای ستون دار شناخته می شدند. بهترین نمونه های آپاداناها را در تخت جمشید و کاخ ,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,سفری تاریخی به «کاخ آپادانا» شوش کاخ آپادانا,شوش,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :