دریاچه‎ های بختگان و طشک
دریاچه‎ های بختگان و طشک دو فرونشست میان‎کوهی هستند که ارتفاع آنها از سطح دریای آزاد حدود 1558


دریاچه‎ های بختگان و طشک دو فرونشست میان‎کوهی هستند که ارتفاع آنها از سطح دریای آزاد حدود 1558 متر است. دریاچة بختگان که در باختر نیریز قرار داردو به صورت یک فروافتادگی کشیده به طول تقریبی 70 تا 100 کیلومتر است که روند شمال باختر - جنوب خاور دارد و سطح زیر پوشش آن حدود 2000 کیلومترمربع است.

سواحل این دریاچه با رسوبات سفیدرنگ تبخیری پوشیده شده‎اند ولی در سواحل نزدیک به سنگ‎های افیولیتی، رنگ تیره‎تر است. دریاچة طَشک با وسعت تقریبی 800 کیلومترمربع در شمال باختری دریاچة بختگان و 160 کیلومتری خاور شیراز قرار دارد. تنها راه ارتباطی این دو دریاچه، از طریق دلتای رودکُر است که بخشی از آن به دریاچة بختگان و بخش دیگر به دریاچة طشک می‎ریزد. تعدادی جزیره و شبه جزیرة کوچک و بزرگ از جنس رادیولاریت، سنگ‎های پلاژیک و آهک‎های سروک در این دو دریاچه وجود دارند که مهم‎ترین آنها جزایر نرگس و گنبان (در دریاچة طشک) و جزیرة مناک در دریاچة بختگان است که مساحت آنها، تابع شرایط بارندگی سالانه است. بلندترین نقطة جزیرة گنبان 1734 متر از سطح دریا است که از سطح دریاچه حدود 185 متر بلندتر است. دریاچة طشک ژرفایی کمتر از بختگان دارد و در فصول خشک، ارتباط آن با بختگان قطع می‎شود.

تأمین کنندة اصلی آب این دو دریاچه، «رودکُر» است که از کوه‎های برآفتاب و موسی‎خانی، در 50 کیلومتری جنوب باختری ده‎بید سرچشمه می‎گیرد و در شمال باختری مرودشت، پس از یکی شدن با رود شادکان (شادکام)، و عبور از دشت مرودشت به دریاچه‎ها می‎ریزد. از طریق چشمه سارها که از سنگ‎آهک‎ها و دولومیت‎های پیرامون دریاچه سرچشمه می‎گیرند نیز مقدار قابل توجهی آب وارد دریاچه‎ها می‎شود.


ترکیب شیمیایی آب دو دریاچه از نوع کلریدسدیم، کلریدمنیزیم، سولفات سدیم (4SO 2Na 2MgCl، (NaCl می‎باشد.

دریاچه,<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='دریاچه بختگان' href='http://irantoorism.akaup.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531112750.html'>دریاچه بختگان</a></strong>,دریاچه طشک,دریاچه های ایران,دریاچه‎ های بختگان,دریاچه‎ های بختگان و طشک,ایران زمین, مکان های تفریحی, دریاچه,<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='دریاچه بختگان' href='http://irantoorism.akaup.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20177276131035521.html'>دریاچه بختگان</a></strong>,دریاچه طشک,دریاچه های ایران,دریاچه‎ های بختگان,دریاچه‎ های بختگان و طشک,ایران زمین, مکان های تفریحی, >


مرتبط با گردشگری

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :