جنگل هاى حرا به یونسکو مى رود
پرونده ثبت جهانى جنگل هاى حرا به عنوان نخستین پرونده میراث طبیعى ایران براى ثبت در سال ۲۰۰۹ تا ۱۲ بهمن امسال به یونسکو ارسال مى شود...

پرونده ثبت جهانى جنگل هاى حرا به عنوان نخستین پرونده میراث طبیعى ایران براى ثبت در سال ۲۰۰۹ تا ۱۲ بهمن امسال به یونسکو ارسال مى شود.

معاون میراث فرهنگى سازمان گردشگرى و میراث فرهنگى با اعلام این خبر گفت: ابتدا قرار بود کشور آذربایجان براى ثبت جهانى پرونده جنگل هاى هیرکانى آن را تا یک ماه آینده به یونسکو ارسال کند اما تهیه این پرونده به کندى پیش مى رود به همین علت در حال تهیه پرونده ثبت جهانى جنگل هاى حرا هستیم.

با توجه به حاضر نشدن پرونده مسئولان کشور آذربایجان شانس ثبت جنگل هاى حراى ایران در یونسکو چندین برابر مى شود.

فریبرز دولت آبادى افزود: پرونده ثبت جهانى جنگل هاى حرا با حضور کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلدارى و منابع طبیعى در حال تهیه است که قرار است در روز دوازدهم بهمن همراه پرونده سازه هاى آبى شوشتر به یونسکو ارسال شود.

حرا در هشت منطقه حفاظت شده بین المللى ایران مى روید که در این میان جنگل هاى همیشه سبز دریایى حرا در حاشیه شمال غربى جزیره قشم از زیباترین گردشگاه هاى خلیج فارس به شمار مى آید.

مساحت کل جنگل هاى حرا در ایران ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :