کشف کتیبه اى به خط پهلوى در کاشان
کتیبه پهلوى کشف شده در کاشان در ابعادى کوچک تر, قابل قیاس با نقش برجسته هاى دوره ساسانى است

کتیبه پهلوى کشف شده در کاشان در ابعادى کوچک تر، قابل قیاس با نقش برجسته هاى دوره ساسانى است. افشنگ پرهیزى راد، کارشناس ارشد پژوهشکده زبان شناسى، کتیبه ها و متون در نخستین همایش ملى زبان شناسى با بیان این مطلب گفت: در اواخر خرداد سال 1385 کتیبه هاى پهلوى صخره اى در ارتفاع 1800 مترى غرب کاشان در محل خرابه هاى موسوم به قلعه ترشاب، کشف شد. وى با بیان این که این کتیبه ها، نخستین کتیبه هاى پهلوى ساسانى در فلات مرکزى ایران است، افزود: این کتیبه ها با توجه به شواهد موجود، احتمالاً به اواخر دوره ساسانى و فرمانروایى یزدگرد سوم و یا به نخستین ماه ها یا سال هاى پس از سقوط ساسانیان مربوط مى شود. به گفته پرهیزى راد نوع خط، ظرافت و دقت به کار رفته در حکاکى نقوش و کتیبه ها احتمال سلطنتى بودن آنها را تقویت مى کند.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :