خانه مشروطه در تبریز
تصاویر خانه مشروطه تبریز گردشگری تور گردشگری,مکانهای تاریخی ایران,آثار تاریخی ایران,خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز,خانه مشروطه تبریز
آکاایران: مجموعه: مکانهای تاریخی ایران

14 مرداد 1285 مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد اما آنچه مشروطه را ماندگار کرد مجاهدت های ستارخان و باقرخان در تبریز بود.
در تبریز خانه ای به نام خانه مشروطه یاد آور آن دوره تاریخی است. این بنا به شماره 1171 در سال 1354 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.معمار این بنا «حاج ولی معمار» و مساحت این بنا 1300 متر مربع و در دو طبقه ساخته شده است.در این خانه مجسمه سران مشروطه و اشیای از آن دوران به نمایش گذاشته شده است

 

آکاایران: خانه مشروطه در تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز

 

,خانه مشروطه, یاد مشروطه در تبریز, خانه مشروطه تبریز.

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :