آکاایران: بنای قدیمی ابویی در بافت اولیه شهر زاهدان در خیابان شریعتی قرار گرفته است.

بنای قدیمی ابویی

بنای قدیمی ابویی در بافت اولیه شهر زاهدان در خیابان شریعتی قرار گرفته است. زمان احداث آن همزمان با شکل گیری هسته اولیه شهر است و استاد محمدعلی محمودی از معماران یزد آن را برای شخصی به نام زعیم ابویی یکی از کارمندان دادگستری در سال 1311 ه.ش ساخته است. این ساختمان با زیربنای 483 مترمربع در قطعه زمینی به مساحت 813 مترمربع احداث شده است.

آکاایران: بنای قدیمی ابویی در زاهدان را کامل بشناسید+تصاویر

تاریخچه بنای قدیمی ابویی

تا سال ۱۳۴۰ این بنای قدیمی مورد بهره برداری بوده و بعد از آن وراث استفاده نموده و پس از مدتی نیمه متروک رها شد. در اجرا و ساخت این منزل از عناصر معماری سنتی، بومی و منطقه ای به خوبی بهره برداری شده. در ساخت این بنای قدیمی از آجر و خشت خام تواماً استفاده شده اما مصالح غالب مخصوصاً در نما، آجر است.


این بنا در حال حاضر مورد مرمت توسط میراث فرهنگی به نحو بسیار زیبا با آجر و سیم گل و گچ… قرار دارد و پس از آن به عنوان یک مرکز فرهنگی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

ورودى اصلى بنا در منتهى الیه شمالى ضلع غربى قرار گرفته و سردر ورودى آجرکارى زیبایى با طاق جناقى دارد. این در به یک هشتى ۴٭۵/۲ متر باز مى شود که در مرکز سقف گنبدى آن یک شبکه نورگیر هشت ضلعى ساخته شده است، از ضلع جنوبى این هشتى مى توان به حیاط اصلى بنا راه یافت که مجموعه عناصر معمارى و اتاق ها در اضلاع شمالی، جنوبی، شرقى این حیاط قرار گرفته اند. در ضلع شمالى حیاط مجموعه اتاق هاى زمستانى و در ضلع جنوبى آن مجموعه اتاق هاى تابستانى و در ضلع شرقى نیز به آشپزخانه انبار و سایر تأسیسات لازم واقع شده اند، در ضلع شمالى علاوه بر هشتى سه اتاق اصلى و سه اتاق فرعى کوچک تر قرار گرفته که تا حدودى در آن سوى حیاط فضاى مشابه آنها وجود دارد. در شمال شرق و جنوب شرق حیاط مرکزى دو راهروى سرپوشیده قرار گرفته که از طریق راهروى شمال شرقى حیاط مى توان از یک طرف به آشپزخانه و از سوى دیگر به پلکانى که به پشت بام منتهى مى شود راه یافت.

در ضلع شرقى حیاط علاوه بر آشپزخانه چندین اتاق و انبار نیز وجود دارد، آشپزخانه داراى تنور، اجاق هاى دیوارى و انبارهاى متعدد و حمام نوساز در انتهاى آن است. در ضلع جنوبى ایوانی نسبتاً رفیع و عریض (نسبت به ارتفاع بنا) به عمق ۴ متر و با دهانه اى به عرض ۵/۵ متر در مرکز ضلع جنوبى حیاط ساخته شده که در تابستان ها از آن استفاده مى شده است. ایوان مرکزی حوض خانه و مجموعه اتاق هاى احداثى در ضلع جنوبى به عنوان تابستان نشین ساکنان منزل محسوب مى شده است. در امتداد شرقى ضلع جنوبب در مجاورت ایوان سه اتاق دیده مى شود -اتاق وسطى آن حوض خانه منزل- بر فراز بام اتاق حوض خانه بادگیر آجرى زیباى استوانه اى شکلى با هشت شبکه بادگیر قرار گرفته که باد توسط شیار یا کانال هاى تعبیه شده در جرز دیوارها به آب نما یا چند حوض مدور متداخل هدایت شده و پس از خنک و مرطوب شدن به اتاق هاى مجاور راه مى یافته است. ورودى این حوض خانه از طریق راهروى جنوب شرقى حیاط است و به منظور تلطیف هوا و فضاى منزل در مرکز حیاط اصلى یک حوض هشت ضلعى با چهار باغچه در اطراف آن ایجاد نموده اند. براى پوشش سقف تمامى اتاق ها از شیوهٔ طاق زنى (گنبدی) استفاده شده است. این بنا در حال حاضر مورد مرمت توسط میراث فرهنگى به نحو بسیار زیبا با آجر و سیم گِل و گچ و … قرار دارد و پس از آن به عنوان یک مرکز فرهنگى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.

همگردی

.

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :