قلعه حسن صباح یا قلعه الموت
معرفی قلعه حسن صباح یا قلعه الموت از جاذیه های گردشگری قزوین در این مطلب از آتا ایران
آکاایران: قلعه حسن صباح یا قلعه الموت
معرفی قلعه حسن صباح یا قلعه الموت از جاذیه های گردشگری قزوین در این مطلب از آکا ایران
گردشگریآکا ایران

در شمال شرقی آبادی "گازر خان" و بر بلندای کوهی از سنگ یکپارچه با ارتفاع 2100 متر از سطح دریا که به پناهگاه مخوفی منتهی می شود، قلعه ای پر شکوه وجود دارد که به گفته "حمدالله مستوفی" نخست در سال 226 ه. ق. به دست "داعی الی الحق حسن بن زید الباقری" بنا شده است.

آکاایران: قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

قله ای که قلعه حسن صباح بر آن قرار دارد

تنها راه ورود به قلعه الموت در انتهای ضلع شمال شرقی، چند متر پایین تر از برج شرقی دژ واقع شده که کوه هودکان با فاصله نسبتا زیاد بر آن مشرف است. در این محل تونلی در تخته سنگ بریده شده که دارای 6 متر طول، 2 متر عرض و 2 متر ارتفاع است. پس از عبور از این گذرگاه، آثار باقی مانده برج جنوبی قلعه و دیواره جنوب غربی آن که روی شیب تند تخته سنگ ساخته شده آشکار می گردد. در دامنه جنوبی کوه قلعه، خندقی به طول تقریبی 50 متر و 2 متر عرض کنده و آنرا از آبی که از داخل قلعه می آمده پر می کرده اند تا هیچ راه نفوذی از آن جبهه متصور نباشد. بر روی دامنه های دیگر نیز هرجا بیم بالا رفتن مهاجمان می رفته خندق هایی کنده شده و دیوار بالایی آنها را مورب برآورده اند تا امکان هر عبوری را محدود نماید.

با عبور از پای دیوار شرقی قلعه به بخش اصلی دژ می رسیم که تختگاه حسن صباح در طول اقامت 35 ساله وی در الموت بوده است. این قلعه پس از تسلیم رکن الدین خورشاه در 654 ه. ق. به دستور هلاکو به آتش کشیده و ویران شد و از آن به بعد به عنوان تبعیدگاه و زندان مورد استفاده قرار گرفت.

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

بقایای قلعه حسن صباح یا قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

بقایای قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

تونلی که بر روی کوه و کنار قلعه ساخته شده است

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

مسیر ورودی به قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

آثار بر جای مانده از قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

آثار بر جای مانده از قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

آثار بر جای مانده از قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

آثار بر جای مانده از قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

آثار بر جای مانده از قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

مناظر اطراف قلعه الموت؛ قزوین

,مجله،آکا ایران،مجله اینترنتی،آکا ایران،قلعه الموت قلعه حسن صباح،قلعه الموت،قلعه الموت قزوین،جاذبه های گردشگری،گردشگری،قلعه حسن صباح یا قلعه الموت

آب انبار قلعه الموت؛ قزوین


.

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :