آرامگاه داریوش بزرگ هخامنشی در نقش رستم
آرامگاه داریوش بزرگ داریوش بزرگ سومین شاه هخامنشی پسر ویشتاسپ و همسر آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک چندی از بزرگان هفت خانواد

آکاایران: آرامگاه داریوش بزرگ

داریوش بزرگ یا داریوش یکم سومین شاه هخامنشی پسر ویشتاسپ و همسر آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک چندی از بزرگان هفت خانوادهٔ اشرافی پارسی بر تخت نشست. آرامگاه داریوش بزرگ در دل کوه رحمت یا کوه حاجی آباد در نقش رستم که در فاصله ۶ کیلومتری از تخت جمشید استان فارس قرار گرفته است. داریوش بزرگ از مهمترین و والا مقامترین شاهنشاهان تاریخی ایران است. این شاهنشاه دلاور و خردمند و هنر دوست در 36 سال فرمانروایی کرد و در شصت و چهار سالگی در نوامبر 489 ق.م  رخت از جهان بربست و کالبدش را به آرامگاهی سنگی که در «کوه نقش رستم» برایش کنده شده بود، آوردند و در یکی از نه قبری که درون آرامگاه تعبیه شده، بدست ابدیت سپرند. این  آرامگاه را به دستور خود او آماده کرده بودند. کتزیاس، مورخ یونانی که مدت چهارده سال پزشک درباری اردشیر دوم (358-404 ق.م) بود، در این باره مینویسد:«داریوش فرمان داد تا در "کوه دو تیغ" {سه گنبدان = نقش رستم کنونی} آرامگاهی درآوردند.این کار چنانکه خواسته ویی بود، انجام شد.»

آکاایران: آرامگاه داریوش بزرگ هخامنشی در نقش رستم

نمای بیرونی آرامگاه که در صخره ای به بلندای ۶۰ متر کنده شده، همانند صلیبی است با بلندای ۲۲ متر که پهنای هر یک از بازوان آن ۱۰٫۹۰ متر است. چون صلیب هیچگونه نقشی در علائم و مظاهر دوره هخامنشی ندارد، به یقین می توانیم گفت که شکل آرامگاه دارای هیچ معنی رمزی خاصی نیست. در هیچ کجای دنیا آرامگاه داریوش بزرگ همانندی وجود ندارد حتی در مصر و یونان باستان. پیکره و گسترهٔ نمای بیرونی آرامگاه و ویژگی های درونی آن، سراسر نوآوری است. تنها چند گور صخره ای در شمال غربی ایران و کردستان عراق یافت شده است که مدت ه ا به عنوان گور مادی و الگوی کار داریوش بزرگ پنداشته می شد اما اینک روشن شده است که این آرامگاه ها خود، برگرفته از آرامگاه داریوش است.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

در بخش بالایی آرامگاه، داریوش بر اورنگی که مردم سرزمین های گوناگون بر دوش دارند، ایستاده و نماد فروهر بر فراز او و آتشدان شاهی در برابرش کنده کاری شده اند. شاخهٔ بالایی آرامگاه، نگارهٔ اورنگی را نشان می دهد که پایه های آن مانند پنجه های شیر ساخته شده و بیست وهشت نفر در دو ردیف چهارده تایی آن را بر روی دست گرفته اند و دو نفر هم سر و ته آن را در دست دارند. داریوش در جامهٔ پارسی و با کمانی در دست چپ، بر روی سکویی سه پله ای ایستاده و دست راستش را به سوی آتشدان، تا نیمه بالا آورده و بالای سرش نماد فروهر جای دارد و در گوشهٔ راست، دایرهٔ کاملی که هلالی در درون دارد، دیده می شود. در دو سوی داریوش، چند شخص دیگر نیز کشیده شده اند که یاران و نزدیکان وی بوده اند.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

 چشمگیرترین قسمت بالایی آرامگاه، پیکر تراشیدهٔ داریوش بزرگ است که ۲٫۷۰ متر بلندی دارد و در سمت چپ مجلس، به حالت نیم رخ و روبه سمت راست، بر سکویی سه پله ای ایستاده است. وی تاجی کنگره دار بر سر نهاده و ردایی بلند و گشاد آستین و پُرچین و شکن به تن کرده است. کفشش ساده و نیم تنه اش را کمربندی استوار نموده، ریشش بلند و حلقه حلقه است و مویش را پیچ در پیچ در پشت سر انبوه کرده و آراسته است، حلقه ای از گوش آویخته و دستبندهایی نقش دار بر مچ دارد. وی با دست چپ یک کمان را گرفته ا ست و دست راستش را به حالت نیایش، رو به جلو آورده و با کف و انگشتان به سوی آتشدان و نماد فروهر دراز کرده است.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ
,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

درون آرامگاه ۹ گور وجود دارد که نشان می دهد افزون بر داریوش، نزدیکان وی نیز در آنجا آرمیده اند. گفته اند که پدر و مادر داریوش، که ویشتاسپه و رودگونه نام داشتند، در بازدید از آرامگاه وی کشته شده اند. چون آرامگاه داریوش دارای نه (9) قبر است که هر سه قبری را درون اطاقکی کنده اند، شاید بتوان گفت که در آغاز تنهایی قبر برای شخص داریوش آماده شده بوده است ولی با فرو افتادن و مردن دو تن از نزدیکترین کسان داریوش (پدر و مادرش) وی دستور داده که دو قبر دیگر هم کنار قبر اولی درآوردند و بعدها با از جهان رفتن همسر و فرزندان و یا بخاطر پیش بینی مرگ آنها، دستور داده شش قبر دیگر هم بدان اضافه کنند.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

بخش بیرونی آرامگاه دارای دو سنگ نبشته به زبان های فارسی باستان، عیلامی و اکدی است که آوا و گفتاری مانند وصیت نامه و اندرزنامه دارد.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

نقوش و سنگ نگاره های موجود در سمت چپ بالایی دیواره آرامگاه داریوش بزرگ تراشیده شده است.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

شاخهٔ پایینی صلیب، بی نقش است و برای ایجاد دشواری در صعود، صیقل خورده است. درست در زیر آرامگاه داریوش بزرگ دو سنگتراشی بزرگ از دورهٔ ساسانی قرار دارد که هر دو، نبرد شهریارانی اسب سوار را نشان می دهد که دشمنان خود را نگونسار کرده اند. نقش پایانی احتمالاً و نقش بالایی به قطعیت، از آن بهرام دوم شاه ساسانی است.

,آرامگاه داریوش بزرگ, داریوش یکم, داریوش بزرگ

نقش های روی آرامگاه داریوش، سراسر رنگی بوده است که این مطلب خود از ویژگی های هنری نگاره ها و سنگ نبشته های این بنا حکایت دارد. چنانکه اشمیت در دههٔ ۳۰ میلادی، آثار رنگ آبی را بر روی سرستون های آرامگاه و برخی از حرف های عیلامی و پارسی باستان سنگ نبشتهٔ بالایی تشخیص داده است و می افزاید آثار رنگ های قهوه ای، آبی، قرمز، و سبز بر لبهٔ طاقچه مانندی که اورنگ بران ردیف پایینی بر رویش ایستاده اند، می رساند که این پیکره ها را دقیقاً و جداگانه رنگ آمیزی کرده اند.

منبع : نون و آب

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :