تصاویر: پل معلق و زیبای پیرتقی در خلخال
پل معلق پیرتقی در دره های عمیق و زیبای شهر هشتجین از توابع خلخال .عبور از این پل که از روی دره های عمیق می گذرد با تکان هایش قطعا یکی از...

آکاایران: مجله آکا ایران: پل معلق پیرتقی در دره های عمیق و زیبای شهر هشتجین از توابع خلخال .عبور از این پل که از روی دره های عمیق می گذرد با تکان هایش قطعا یکی از هیجان انگیز ترین لحظات را برای بازدید کننده ها به ارمغان خواهد آورد.

آکاایران: تصاویر: پل معلق و زیبای پیرتقی در خلخال

,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال
,images: suspension bridge and the beautiful pyrtqy the anklet,پل معلق پیرتقی,پل معلق در خلخال

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :