ترسناک ترین موزه ایران
این بنا نخستین زندان مدرن ایران است که در دوران رضا شاه در سال ۱۳۱۱ توسط مهندسان آلمانی تکمیل گردید و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران شروع به کار کرد.

آکاایران: موزه عبرت در زمان حکومت پهلوی زندان زنان و بعد زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری نام داشت. این زندان که در محوطه باغ ملی تهران واقع شده است در سال ۱۳۸۱ تبدیل به موزه عبرت شد.

این بنا نخستین زندان مدرن ایران است که در دوران رضا شاه در سال ۱۳۱۱ توسط مهندسان آلمانی تکمیل گردید و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران شروع به کار کرد. بعدها این محل اولین زندان اختصاصی زنان شد. در دوران محمد رضا پهلوی این زندان از سوی ساواک و کمیته مشترک ضدخرابکاری جهت بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت.

آکاایران: ترسناک ترین موزه ایران

آویزان کردن از سقف، دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی، آپولو، سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی هیتر دار، باتوم برقی، شلاق با کابل برقی از متداولترین شکنجه های ماموران شکنجه کمیته بودند.

,آکا ایران,سایت آکا ایران, ترس ناک ترین موزه های ایران

یکی از مقامات سابق شهربانی در دوران پهلوی از شنیده شدن فریادهای دائم زندانیان زیر شکنجه که حتی برای پرسنل شهربانی در ساختمانهای اطراف غیر قابل تحمل بوده است می گوید:
اداره ای که من معاون آن بودم، در ساختمان چسبیده و طبقه بالای محل کمیته مشترک قرار داشت. ما در آنجا، فریادها و ناله های خرابکاران زندانی را می شنیدیم.

,آکا ایران,سایت آکا ایران, ترس ناک ترین موزه های ایران

 نه من و نه افسرانی که با من بودند، نمی توانستند آن را تحمل کنند. سرانجام من با رئیس شهربانی صحبت کردم و از او خواستم که محل اداره ما را عوض کند که با موافقت وی، ما از آن ساختمان به خانه امنی که در اختیار شهربانی بود و قبلاً کلانتری بود نقل مکان کردیم.

شکنجه گران معروف ساواک پهلوی شامل محمد علی شعبانی معروف به حسینی، بهمن نادری پور معروف به تهرانی، منوچهر وظیفه خواه معروف به دکتر منوچهری ،هوشنگ ازغندی معروف به منوچهری، فریدون توانگری معروف به آرش بودند

بخش های این موزه عبارتند از:
اتاق نگهداری البسه: در بدو ورود به زندان لباس و کلیه لوازم زندانیان در این قسمت تحویل گرفته می شد.

,آکا ایران,سایت آکا ایران, ترس ناک ترین موزه های ایران

محوطه اصلی: فضایی دایره ای شکل که کلیه راهروها در هر سه طبقه بدان ختم می شود.
اتاق شکنجه: زندانیان برای بازجویی و شکنجه بدین بخش که دستگاههای مختلف شکنجه در آن قرار داشت بدان منتقل می شدند.

,آکا ایران,سایت آکا ایران, ترس ناک ترین موزه های ایران

شکنجه گران: شکنجه گران معروف ساواک پهلوی شامل محمد علی شعبانی معروف به حسینی، بهمن نادری پور معروف به تهرانی، منوچهر وظیفه خواه معروف به دکتر منوچهری ،هوشنگ ازغندی معروف به منوچهری، فریدون توانگری معروف به آرش بودند.

,آکا ایران,سایت آکا ایران, ترس ناک ترین موزه های ایران

زیر ۸ یا اتاق تمشیت: در این اتاق از شوک برقی برای شکنجه زندانیان می شده است.
محل ملاقات زندانیان: فضایی که در دو سوی ان تورهای حفاظتی قرار داشته و زندانی و خانواده اش در دو سوی آن با یکدیگر گفتگو می کردند در حالیکه معمولاً یک نگهیان در میان آن قرار داشت.

,آکا ایران,سایت آکا ایران, ترس ناک ترین موزه های ایران

 

بخش گردشگری تبیان

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :