زنده ماندن در نبرد با خرس‌ها
در صورتی که قرار است وارد منطقه ای شوید که احتمال وجود خرس هست, آمادگی قبلی داشته باشید. احتمال حمله خرس وجود دارد اما می توان به راحتی از وقوع آن جلوگیری کرد

در صورتی که قرار است وارد منطقه ای شوید که احتمال وجود خرس هست، آمادگی قبلی داشته باشید. احتمال حمله خرس وجود دارد اما می توان به راحتی از وقوع آن جلوگیری کرد.

خرس ها به دلایل زیر حمله می کنند

1- وقتی غافلگیر و یا بسیار شوکه شوند. یکی از دلایل مهم ترس خرس ها زمانی است که توله داشته باشند که در آن زمان بسیار تهاجمی و خطرناکند.

2- وقتی حس کنند شما در منطقه ای که

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :