جهانگردی یکی از ثمربخش ترین فعالیت های اقتصادی جهان است  
 
شهردار اصفهان با تاکید بر نقش تاثیرگذار جهانگردی در توسعه کشورهای جهان گفت: در دنیای جدید جهانگردی به یکی از حیاتی ترین فعالیت های اقتصادی جهان تبدیل شده است. دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در جمع تورگردانان و مدیران آژانس های مسافرتی بین المللی 55  کشور جهان با تاکید بر اینکه گردشگری، رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان را به دنبال داشته است افزود: اکنون در آغاز قرن بیست و یک، جریان گردشگری یکی از ثمر بخش ترین فعالیت های اقتصادی میان کشورها را به دنبال دارد...

 وی اظهار داشت: بخش ها ی اقتصادی بسیار کمی وجود دارند که به اندازه صنعت گردشگری بین المللی، ارزش افزوده کارآفرینی و جابه جایی ارز را با هزینه های پایین و ناچیز انجام دهند و بر همین اساس کشورهای جهان باید از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را داشته باشند. شهردار اصفهان یکی از مهمترین تاثیرات توسعه گردشگری بین المللی، ارزش افزوده کارآفرینی و جابه جایی ارز را با هزینه های پایین  و ناچیز انجام دهندو بر همین اساس کشورهای جهان باید از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را داشته باشند. شهردار اصفهان یکی از مهمترین تاثیرات توسعه گردشگری بین المللی را توزیع قدرت خرید در تمامی  مقاصد گردشگری دانست و تصریح کرد: تمامی تولیدات گردشگری، جهانگردی و خدماتی که مورد استفاده گردشگران مسافران خارجی قرار می گیرد، عنوان صادرات را یدک می کشد. وی با بیان اینکه در دنیای جدید، جهانگردی به یکی از جذاب ترین منابع ایجاد اشتغال در کشورها تبدیل شده است اضافه کرد: بیش از 200 میلیون نفر در مشاغل مستقیم و صدها میلیون نفر در مشاغل غیرمستقیم مرتبط با مباحث جهانگردی مشغول به کار هستند و بر همین اساس توسعه و گسترش جهانگردی نه تنها به عنوان یک منبع اقتصادی مهم در جامعه به حساب می آید، بلکه تاثیر فراوانی نیز بر توسعه اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی کشورها دارد. وی ایران را یکی از مطلوب ترین مقاصد گردشگری جهان دانست و گفت: جهانگردی در ایران از پتانسیل های بسیار مطلوبی برای توسعه برخوردار است و عامل اصلی آن نیز وجود جاذبه ها و آثار تاریخی و طبیعی است که در جای جای ایران مشاهده می شود.
وی با اشاره به تبلیغات خصمانه برخی از رسانه های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تبلیغات خصمانه برخی از رسانه های بین المللی، چهره غیرواقعی از کشور ما ترسیم کرده است به طوری که جهانگردان و آژانس های مسافرتی بین المللی از سفر به جمهوری اسلا می ایران هراس دارند. سقاییان نژاد تصریح کرد: علیرغم تمامی تبلیغات منفی رسانه های جهان علیه جمهوری اسلا می ایران، افرادی که به این کشور سفر کرده اند، خود بهترین گواه برای ایجاد انگیزه مسافرت جهانگردان به این کشور اسلا می و بسیار زیبا هستند.

ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :