سراب عمارت شهرستان شازند اراک  ایران
منطقه هفته و عمارت تامین,منطقه نقش مهمی,رودخانه منطقه چرا حفظ,زیست محیطی گردشگری,تالا‌ب یا دریاچه‌ای زیباست,جانوری و گیاهی,بومی مانند,سراب

این سراب متشکل از یک تالا‌ب یا دریاچه‌ای زیباست که آب آن از چشمه های جوشان و قنوات جاری در منطقه هفته و عمارت تامین می‌شود که از نظر زیست محیطی , گردشگری تثبیت رودخانه منطقه چرا, حفظ اکوسیستم جانوری و گیاهی و تعدیل آب و هوا و رطوبت منطقه نقش مهمی دارد.

این سراب یکی از زیستگاههای مناسب پرندگان مهاجر و بومی مانند اردک و غاز است و برای پرورش آبزیان ظرفیت زیادی دارد.

 

آب دریاچه عمارت علا‌وه بر خلق محیطی مفرح و تفرجگاهی پس از عبور از مرکز روستا به اراضی کشاورزی روستاهای پایین دست روان می شود و برای توسعه و تولید محصولا‌ت مختلف کشاورزی بسیار حائز اهمیت است .

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :