قلعه وکیل اراک (آثار تاریخی ایران)
آثار تاریخی ایران,شهر اراک,آثار ملی ایران به ثبت رسیده,قلعه,قلعه حاج,حاج محمد حسین,مربوط به اواخر دوره قاجار,قسمت وسیعی

 

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثارتاریخی اراک

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 تصاویری ازقلعه وکیل

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

  آثارتاریخی اراک

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

  تصاویری ازقلعه وکیل

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

  آثارتاریخی اراک

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثار تاریخی ایران (قلعه وکیل)

منبع:tebyan.net

گردآوری ایران شناسی آکاایران
منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :