بویین و میاندشت  اصفهان  ایران
میاندشت از جمله شهرهای شهرستان فریدن,بوئین میاندشت مرز,بوئین و میاندشت,طول جغرافیایی و ارتفاع,اصفهان در مرکز ایران,موقعیت جغرافیایی و تاریخچه,سطح دریا تشکیل,اص

بوئین و میاندشت نام یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

موقعیت جغرافیایی و تاریخچه مختصر شهر بوئین میاندشت

بویین میاندشت از جمله شهرهای شهرستان فریدن ، واقع در 25 کیلومتری داران(مرکز شهرستان) می باشداین شهر در غرب استان اصفهان واقع شده و در حقیقت بخش بوئین میاندشت مرز بین استانهای اصفهان و لرستان است. اکثریت مردم آن گرجی میباشند. هسته اولیه شهر از دو مکان جغرافیایی بویین ( به مختصات جغرافیای 04/33 عرض و 09/50 طول جغرافیایی و ارتفاع 2400 متر از سطح دریا) و میاندشت (مختصات جغرافیایی 05/33 عرض و 09/50 طول جغرافیایی و ارتفاع 2420 متر از سطح دریا) تشکیل شده است .

 

این دو مکان در گذشته ای نه چندان دور با فاصله ، و در دو سوی رودخانه قرار داشتند احداث شاهراه اصفهان ، لرستان ( در سالهای قبل از 1350 ) و عبور آن از کنار این مراکز روستایی ، رشد و توسعه این دو مرکز را فراهم نمود و ایجاد تأسیسات خدماتی ، بازرگانی ، ساختمانها و اماکن فاصله این دو مرکز را از میان برداشته و به هم پیوستن این دو مکان ، هسته اولیه شهر بویین و میاندشت را ایجاد نمود . بویین را صاحب نظران به معنای انبار دانسته اند . مولف سیمای شهر اراک به نقل از استاد دهگان گوید : نام اولیه شهر آستانه ، بویین کرج بوده که به آن بویین کره نیز می گفتند . بویین به معنای انبار و کره به معنای محصول می باشد . میاندشت که به سبب واقع شدن در میان دشت نسبتاً وسیعی به این نام موسوم گشته است در میان گرجیهای فریدن به نام توللی یا تورلی موسوم است که یک کلمه گرجی است . معانی متعددی بر آن آورده اند از آنجمله به معنای ماه و نیز پرجاذبه،چشمگیر می باشد .

از جمله علل وجودی این مکان جغرافیایی می توان بهره برداری از آب رودخانه و چشمه های متعدد اطراف و نیز زمینهای حاصلخیز اطراف رودخانه را نام برد . وجود تعداد 12 رشته قنات و 15 دهانه چشمه نقش منابع آب را در ایجاد و توسعه این مکان به خوبی روشن می سازد از سویی دیگر این مکان از دیر باز مرکزیتی بوده است برای داد و ستد کالا و نیز ارتباطات بین روستاها و نیز تأمین مایحتاج اولیه عشایر چهارلنگ در ییلاق را تا حدودی عهده دار بوده است . بر اساس نتایج سر شماری نفوس و مسکن سال1385 ،بخش بویین میاندشت دارای 6666 خانوار و 27856 نفر جمعیت بوده است . 9933 نفر نیز جمعیت شهر در سال 85 بوده است.

ویکیپدیا

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :