گلوگاه؛ هزاران سال تاریخ و طبیعت
گلوگاه,دیدنی های گلوگاه,جاذبه های گردشگری گلوگاه,آثار تاریخی گلوگاه,مناظر طبیعی گلوگاه,استان گلوگاه,نقشه گلوگاه,مساحت گلوگاه,جمعیت گلوگاه,مراکز گردشگری

گلوگاه را شهر گلاب می نامد و معتقدند «گلو» در نام این شهر اشاره به گلاب دارد. این شهر در منطقه ای که در دوره اسلامی کبود جامه یا پنجاه هزار نامیده می شد، قرار گرفته و در حقیقت جانشین شهر تاریخی نامیه است که بعد از تمیشه در این منطقه بزرگترین شهر قرن اول هجری بوده است.

ظاهرا این شهر بعد از حمله مغول به ایران از بین رفته و مردم آن پراکنده شده اند. آثار خرابه ها، سکه ها و ادوات دیگری که به دست آمده، قدمت این محل را به 1254 سال پیش می رساند.

اکثر اهالی

تاریخ در گلوگاه,دیدنی های  گلوگاه,جاذبه های گردشگری  گلوگاه,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران

 ایل عمرانلو به منظور سر حد داری و جلوگیری از تهاجم ترکمن ها به منطقه فعلی به امر آقامحمّد خان قاجار آمده به طوری که سنگره های موجود در ساحل خلیج گرگان و نیز قلعه ای در شبه جزیره میانکاله (سرتک میان قلعه) این ادعا را ثابت می کند.

جوانان این ایل در مواقع و مراحل مختلف حتی در پای رکاب آقامحمّد خان علیه دشمنان منطقه ای و کشوری جنگیدند. به همین جهت آقامحمّد خان قاجار اراضی فعلی و آب اوان را به طور رایگان به افراد این ایل هدیه کرد و طبق فرمانی که از طرف فتحعلی شاه حکم شده طبق معمول سنواتی، کارگران دهات مجاور نهر، قریه اوان را تعمیر و تحویل این عمرانلو دهند، زیرا در مقابل این کار سربازان ایل عمرانلو وظایف خود را در خدمت به مرزداری و مملکت با آسوده خاطر انجام دهند.

بنابراین دست زندیه ابتدا از  گلوگاه,دیدنی های  گلوگاه,جاذبه های گردشگری  گلوگاه,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران

چرا گلوگاه,دیدنی های  گلوگاه,جاذبه های گردشگری  گلوگاه,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران

کجا بگردیم؟

در سفر به گلوگاه یکی از مکان‌هایی که باید از آن دیدن کنید، توسکاچشمه است که در قسمت جنوبی این شهر و در بین راه دامغان و دریای آرام گلوگاه قرار دارد. دریای آرام گلوگاه در سمت شمال جاده سنگفرش شاه عباسی در جنوب گلوگاه است که از وسط جنگل عبور می کند.

بخش گردشگری تبیان

برگرفته از: پورتال مازندران، آکا ایران


گردآوری ایران شناسی آکاایران
منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :