تاریخ سنگی ساسانی
تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,,تنگ چوگان,تنگ چوگان کازرون, روستای تنگ چوگان ,دیدنی های روستای تنگ چوگان ,جاذبه های گردشگری روستای تنگ چوگان ,آثار تاریخی روستای

اگر علاقمند به بازدید از مناطق تاریخی هستید،

این دره علاوه بر 6نقش برجسته مربوط به شاپور اول و بهرام اول و دوم، مجسمه عظیمی از شاپور اول به ارتفاع 6 متر را در غار شاپور به شما نمایش می دهد. نقش برجسته های این تنگه نسبت به سایر نقوش دوره ساسانی بزرگتر و شلوغ‌تر هستند. به گونه‌ای که 3 تا از این نقش برجسته ها بیش از 30متر مربع مساحت دارند و در هر کدام نقش پیکر بیش از 30نفر تراشیده شده است.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

اگر نقش برجسته های دیگری را هم در شهرهای باستانی ایران دیده باشید، تنها می توانید نقش برجسته صحنه شکار خسرو پرویز در طاق بستان کرمانشاه را با نقش برجسته های تنگ چوگان مقایسه کنید. در حقیقت حجاری‌های ساسانی تنگ چوگان در کنار طاق بستان کرمانشاه، نقش رستم و نقش رجب (در نزدیکی تخت جمشید) یکی از محوطه های تاریخی با ارزش آن دوره به شمار می آید.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

نقش برجسته های تنگ چوگان در فاصله‌ای کمتر از 500متر از شهر باستانی نیشابور قرار دارند و اگر از سمت بیشابور به این تنگه وارد شوید چهارنمونه از این نقش برجسته‌ها را در شمال و سمت چپ و دو تای دیگر را در جنوب و سمت راست خود خواهید دید.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

اولین نقش برجسته ای که بزرگترین و شلوغ ترین نقش برجسته در بین دیگران است، نقشی مربوط به جشن پیروزی شاپور اول بر امپراطوری روم است. شاپور در طی دوران 30 ساله فرمانروایی بر ایران دو بار با امپراطوری روم وارد جنگ شد. در پایان اولین نبرد، امپراتور روم در اثر شورش فرمانده گارد خود کشته شد و امپراتور بعدی روم برای استقرار پایه‌های حکومت خود به سرعت پیشنهاد صلحی را همراه با قبول پرداخت غرامت و واگذاری ارمنستان به ایران را مطرح کرد. اما سالها بعد یک امپراتور تازه نفس دیگر برای جبران شکستهای قبلی مجددا به ایران حمله کرد که این بار هم به دنبال شکست ارتش روم، همراه با 70هزار نفر از صاحب منصبان و لشکریانش به اسارت شاپور درآمد.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

پس از آن، شاپور ایران را خورشید گیتی تاب و تنها ابر قدرت دنیا خواند و دستور داد تا نقش این پیروزی را در محل‌های متعددی بر کوه حک کنند. معروف ترین این نقش برجسته‌ها در نقش رستم و بزرگترین و باشکوه ترین‌هایشان در تنگ چوگان قرار دارند.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

دومین نقش برجسته مربوط به پیروزی بهرام دوم بر اعراب بیابانگرد است که در آن بهرام سوار بر اسب در سمت چپ نقش قرار داشته و اعراب در حال راهنمایی توسط سرداران ایرانی به منظور پیشکش اسب و شتر در مقابل او دیده می‌شوند.

سومین نقش برجسته که کامل ترین و زیباترین نقش برجسته زمان ساسانی به شمار می‌آید، مراسم دریافت حلقه شهریاری توسط بهرام اول از اهورامزدا را به تصویر کشیده است.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

حکاکی این نقش برجسته آنقدر هنرمندانه بوده که حتی چین و چروک ها و حرکت لباس و... نشان داده شده اند. همه چیز در این نقش به شکل حیرت انگیزی تناسب دارد. حتی جزییات فیزیکی اسب و رگ‌های روی پای اسب هم مشخص شده است.

نقش برجسته چهارم صحنه پیروزی بهرام دوم بر یاغیان را به تصویر کشیده است. در این نقش پادشاه در مرکز نقش نشسته و در سمت راست او سربازان و سرداران ایرانی به احترام ایستاده اند و اسرا و یاغیان هم در سمت چپ توسط سربازان ساسانی به حضور شاه آورده می‌شوند.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

نقش برجسته پنجم که در سمت راست تنگه واقع شده و سالم ترین نقش برجسته در میان نقوش 6 گانه است هم به پیروزی شاپور بر دولت روم اختصاص دارد.

ششمین و آخرین نقش برجسته که آن هم در سمت راست تنگه و دقیقا در کنار جاده واقع شده است متاسفانه بیشترین آسیب را در طی زمان دیده و قسمت‌های بالای آن تقریبا از بین رفته است.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

در این نقش برجسته مراسم دریافت حلقه شهریاری توسط شاپور اول از اهورامزدا و همچنین پیروزی او در جنگ با رومیان به تصویر کشیده شده و زیر سم اسب مظهر اهورامزدا، اهریمن و زیر پای اسب شاپور، گردیانوس، امپراطور کشته شده، لگدمال می‌شوند. فیلیپ، امپراطور دیگر روم هم جلوی اسب شاه زانو زده و تقاضای صلح و بخشش دارد.

تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی
تنگه تاریخی,کازرون,تنگه چوگان,شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی

بخش گردشگری تبیان


گردآوری ایران شناسی آکاایران
منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :