هارونیه یا زندان هارون تنها اثر به جا مانده از توس قدیم
سده های هفتم یا هشتم هجری ساخته,بقعه هارونیه,ارتفاع گنبد کوچک قسمت,هفتم یا هشتم هجری هم پهلو,اثر بجا مانده از توس قدیم,ارتفاع کمر پوش,نشان داده,می‌نامند تحقیقات
در حالیکه عوام‌الناس این بنا را زندان هارون می‌نامند تحقیقات اخبر نشان داده است که بقعه هارونیه صرفا ‌آرامگاه یا خانقاهی است که در سده های هفتم یا هشتم هجری ساخته شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران،
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
در 25 کیلومترى شمال غربى مشهد در حاشیه غربى جاده مشهد - طوس، بنایى ناشناخته و پر رمز و راز قرار دارد. بقعه «هارونیه » بنایى است مکعب شکل و آجرى که در قلب دشت طوس واقع گردیده است. این بنا از نظر عظمت، قطر پایه‌ها، قدرت ایستایى در کف و گنبد داراى معمارى خاص است و توجه به این نکته که هارونیه یگانه اثر برجاى مانده از شهر باستانى طوس است، اهمیت آن را مشخص‌تر مى‌سازد.
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا

بقعه هارونیه
:
تنها اثر بجا مانده از توس قدیم. در حالیکه عوام الناس این بنا را زندان هارون می‌نامند تحقیقات اخبر نشان داده است که بقعه هارونیه صرفا ‌آرامگاه یا خانقاهی است که در سده های هفتم یا هشتم هجری ساخته شده است.
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا

 گنبد هارونیه

تنها اثر بر جای مانده از توس قدیم بنای آجری است معروف به گنبد هارونیه که در دهه های اخیر به همت انجمن اثار ملی و میراث فرهنگی خراسان مرمت و بازسازی شده است مردم این بنا را زندان هارونیه می‌نامند و در متون وسفر نامه ها از آن مسجد توس آرامگاه و خانقاه غزالی نام برده شده است. هارونیه که احتماﻷ مدرسه یا خانقاهی مربوط به سدﺓ هشتم می‌باشد سنگ یادبودی بنام محمد غزالی در وسط محوطه کارگذاشته شده است. چون آرامگاه «امام محمد غزالی» در توس می‌باشد و محل آن دقیقاً روشن نیست، در مجاورت این بنا به یادبود این دانشمند، سنگ مزاری نصب شده است. این ساختمان زیرزمینی دارد که عقیده عمومی مردم این است که به عنوان زندان از آن استفاده می‌شده است. تحقیقات اخیر نشان داده که هارونیه صرفا آرامگاه یا خانقاهی است گه در سده‌های هفتم یا هشتم هجری هم پهلو با یک بنای مذهبی دیگر و بر روی خرابه های ابنیه کهن ساخته شده است این بنا مشتمل بر یک فضای وسیع مربع گنبد دار به ارتفاع حدود25 متر و وسعت 12*12 متر است در انتهای بنا سه حجره با اتاقک با تزئیناتی شامل گچبری قرار دارند تزدینات خارجی آن منحصر به قابهای عمودی و ستون نماهای طرفین ورودی می‌باشد. راه پله هایی دارد که می‌توان به طبقه دوم بنا رفت فعلاً آن را بسته اند ولی در دوران کودکی من باز بود و طبقه دوم را نیز چند بار دیده‌ام فضای بسیار کوچکی دارد. محل جدیدی که به تازگی در این محوطه توسط باستان شناسان پیدا شده، می‌گویند مدرسه یا مسجد بوده است.
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا
 
هارونیه تنها اثر به جا مانده از توس قدیم - آکا

معمارى بنا

بناى هارونیه کلا آجرى است و هیچ گونه تزئین کاشى در آن به کار نرفته است، این بنا به صورت چهار ضلعى است که ابعاد آن در اضلاع مختلف به علت وجود قناسى نابرابر است. ابعاد آن به ترتیب ضلع شمالى 5/19 متر، ضلع جنوبى 20 متر، ضلع شرقى 28 متر، ضلع غربى 29 متر است. ارتفاع گنبد از کف بنا 26 متر، ارتفاع ایوان 21 متر، ارتفاع گنبد کوچک قسمت شمالى 11 متر، طول و عرض گنبدخانه 12×12 متر و ارتفاع کمر پوش بنا از کف 9 متر است. داراى یک ورودى در سمت جنوب با سردر فوق العاده رفیع بدون تزئینات کاشى و تماماً آجر است و گنبدخانه اى که در سطح وسیعى پوشیده است./
گردآوری ایران شناسی و گردشگری آکا
منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :