موزه معاون الملک
تکیه معاون الملک(موزه مردم شناسی) اینبار نگاه دیگری به تکیه معاون الملک شهر کرمانشاه داریم و تیررس نگاهمان موزه ای است که در قسمت جنوبی این تکیه دایر گردیده و

آکاایران: تکیه معاون الملک(موزه مردم شناسی) اینبار نگاه دیگری به تکیه معاون الملک شهر کرمانشاه داریم و تیررس نگاهمان موزه ای است که در قسمت جنوبی این تکیه دایر گردیده و با وسایلی که در آن قرار گرفته سعی بر این شده که در رهگذر مردم شناسی استان، اطلاعاتی در اختیار مخاطبین و بازدید کنندگان قرار گیرد. موزه مورد نظر از غرفه های متعددی تشکیل شده و هر غرفه اطلاعات مخصوص به یک شهرستان از شهرستانهای تابعه استان را در خود دارد. مجسمه های مومی که در آنها سعی شده ساختار ویژه چهره و اندام اهالی ساکن در هر منطقه رعایت شود،با پوشش های مخصوص بخود غرفه ها را زینت بخشیده اند.حتی نوع بناها و مصالحی که جهت خانه سازی اهالی شهرستانهای مختلف به کار گرفته میشوند مورد توجه قرار گرفته و بیننده آگاه میگردد که کدامیک از اهالی در مناطق گرمسیری و کدامیک در مناطق کوهستانی و یا ییلاقی سکونت دارند.انواع و تنوع پوشش مجسمه ها نیز بسیار قابل توجه است و بیانگر سلیقه های زیبایی که هر یک سعی نموده است یا توجه به آب و هوای منطقه خود و همچنین فرهنگ حاکم بر آنجا به این امر بپردازد. قومیت های مختلف استان که مجموعه ای از کردها،لرها،لک ها و ترک ها را تشکیل می دهند تنوع زیستی و فرهنگی بسیاری را پدید می آورد و آنها را به استفاده لوازم زیستی متعددی سوق داده که چنین گرایش هایی را می توان در موزه مردم شناسی تکیه معاون در دو بخش پوشاک و زیور آلات و همچنین ابزار و وسایل مربوط به کار و زندگی به عینه دید و اطلاعات ارزشمندی را کسب نمود.

آکاایران: موزه معاون الملک

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های طبیعی ایران,جاذبه های گردشگری ایران

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی

آکاالکتریک تولید کننده انواع سطل زباله و سبزی خرد کن