آکاایران: برنیل نام منطقه زیباودل انگیزی است که دراستان کرمانشاه-شهرستان سنقروکلیایی-روستای خیاران واقع شده است.

این منطقه دارای کوههای بلند وباغات متعددوفراوان میوه وچشمه آب گوارامیباشدکه آب آشامیدنی روستای خیاران ازآن تامین می شودواین چشمه دقیقاروبه قبله می باشد.

وقتی به بالای کوههای برنیل میروی چشم اندازقشنگی ازباغات وچندین روستای همجوار به چشم میخورد دربرنیل گیاهان دارویی وغذایی فراوانی می رویدازجمله(آویشن-کنگر-ریواس-پیاز کوهی-قارج-زالزالک قرمزوسفید-تمشک-ازبوه-زرشک کوهی-قازانچی-کتیرا-کما-گل گاوزبان وغیره)

دردره برنیل یک درخت گردوی خودروکه متعلق به کسی نمی باشد وجود دارد که قدمت آن نزدیک به 100سال می رسدوهرسال حدود2تن محصول گردوتولیدمی کندکه متاسفانه بعضی ازاهالی روستابابردن گونی های متعددضمن اقدام به برداشت زودهنگام مانع ازتوزیع وتقسیم نابجابین اهالی دیگرروستامی شوند.

آکاایران: روستای خیاران

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :