مسجد عمادالدوله (+تصاویر)
مسجد عمادالدوله تاریخچه مسجد عمادالدوله مسجد عمادالدوله در کرمانشاه مسجد تصاویر مسجد عمادالدوله,عکس های مسجد عمادالدوله,مکانهای مذهبی ایران و جهان,مکانهای زیارتمسجد, مسجد عمادالدوله, تاریخچه مسجد عمادالدوله

مسجد, مسجد عمادالدوله, تاریخچه مسجد عمادالدوله

 مسجد, مسجد عمادالدوله, تاریخچه مسجد عمادالدوله

 مسجد, مسجد عمادالدوله, تاریخچه مسجد عمادالدوله

 مسجد عمادالدوله

 

پس از ساخت این مسجد، بانی آن یکی از درهای حرم علی را به کرمانشاه آورد و در این مسجد نصب نمود و به جای آن در نقره‌ای دیگری را وقف آستانه علوی نمود. این درگاه که امروزه در مدخل مسجد و بازار زرگرها قرار دارد و به «قاپی شاه نجف» مشهور است، به دوره صفویه تعلق دارد. در دیگر مسجد در ضلع جنوب غربی قرار داشته که توسط دالانی به تقاطع بازار زرگرها و بازار حوری آباد متصل می‌شود. این تقاطع زیر بزرگ‌ترین گنبد بازار که به میدان مشهور است قرار دارد.

منبع : fa.wikipedia.org

گردآوری ایران شناسی آکاایران
منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :

آکاالکتریک تولید کننده انواع سطل زباله و سبزی خرد کن