عنبر آباد  کرمان
شهرستان,سرشماری مرکز آمار ایران,۱۳۸۵ جمعیتی برابر,جنوب,کرمان,مرکز,۱۳۸۵ جمعیتی,۱۳۸۵

عنبرآباد را بیشتر بشناسیم

شهرستان عنبرآباد یکی از شهرستانهای استان کرمان است که در جنوب این استان قرار گرفته است. مرکز این شهرستان شهر عنبرآباد است. این شهرستان بنا بر سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵ جمعیتی برابر 114964 نفر داشته است.

تقسیمات کشوری
این شهرستان دارای دو شهر عنبر آباد و مردهک است. دارای سه بخش مرکزی، جبالبارز جنوبی و اسماعیلی است و ده دهستان دارد.

بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد
دهستان امجز
دهستان جهادآباد
دهستان علی آباد (عنبرآباد)
دهستان محمدآباد (عنبرآباد)
شهر: عنبرآباد

بخش اسماعیلی
دهستان اسماعیلی
دهستان حسین آباد (عنبرآباد)
دهستان گنج آباد
بخش جبال‌بارز جنوبی
دهستان گرمسار (عنبرآباد)
دهستان مردهک
دهستان نرگسان
شهر: مردهک

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :