آکاایران: چمر نواى غمبارى در سوگ عزیزان از رفته است. در جامعه عشایرى این استان، هنگام فوت شخصیت هاى مهم و معروف و به پاس خدمات آنان مراسمى تحت عنوان چَمَر برگزار مى شود. زمان برگزارى مراسم و چگونگى تقسیم وظایف بین افراد در جلسه اى که متشکل از بزرگان طایفه است، بررسى مى شود.
پس از آن، زمین مسطحى را در نظر مى گیرند و آن را از سنگ پاک مى کنند. این زمین باید گنجایش افراد عزادار را داشته باشد. عده اى نیز جهت دعوت طوایف همجوار گسیل مى شوند. در کنار زمین، دوارهایى جهت اسکان میهمانان نصب مى کنند.
افرادى نیز مشغول تهیه کتل مى شوند. بدین ترتیب که اسبى را با لوازم شخصى متوفى از قبیل تفنگ، قطار، فشنگ و گرز و پارچه تزئین مى کنند. علاوه بر آن ستون بلندى شبیه چهارپایه را با پارچه مى آرایند و عکس متوفى را بر آن نصب مى کنند.

در روز برگزارى مراسم، عده اى در محل ورودى، مى ایستند و به میهمانان خوش آمد مى گویند و آنان را به جایگاه مخصوص هدایت مى کنند، تا پس از استراحت اگر مایل بودند در مراسم شرکت کنند.
در زمینى که از پیش آماده شده است، مردان و زنان با فاصله از هم، دایره اى را تشکیل مى دهند. مردان معمولاً تکه اى از دوار (سیاه چادر) بر دوش مى افکنند و زنان هم پارچه سیاه بلندى را با دست در جلوى خود مى گیرند.

این مطلب را هم ببینید :  رستوران فرزاد بیرجند (ساندویچ)

در میان دایره چهار نفر شاعر قرار مى گیرند که به ترتیب به سرودن اشعارى فى البداهه مى پردازند و همزمان با شعرخوانى، قطر دایره را مى پیمایند. آن ها، ابتدا به حمد خدا و ستایش متوفى مى پردازند. منظور آنان این است که جهان به هیچکس حتى پیامبران و امامان وفادار نمى ماند.
در پاسخ هر بند از اشعار شاعران، مردم یک بند آن، (کَسَ میرراو) را تکرار مى کنند و همراه با آن حرکت آهسته اى به شانه شان مى دهند. در میان این دایره کتل را مى گردانند. اگر شاعران خسته شدند، آنان را به دوارهایى که براى آنان در نظر گرفته اند، راهنمایى و از آنان با آش پذیرایى مى کنند. پس از پایان مراسم، زنان به سوى کُت و تاتِریانه مى روند و به شیون و زارى مى پردازند. پس از رفتن میهمانان، سنگ بزرگ و یا سنگ هایى در وسط دایره محل چمر قرار مى دهند که به آن ها چمر یا چمرگاه مى گویند و معمولاً به نام متوفى یا طایفه اش مشهور مى شود.

آکاایران: چمر؛آیینی در سوگ از دست رفتگان

مراسم چمر

مراسم چمر

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی

آکاالکتریک تولید کننده انواع سطل زباله و سبزی خرد کن