مسجد ننج
یکی دیگر از مساجد قدیمی که قدمت آن به دوران قاجار می رسد مسجد روستای ننج در جاده ملایر به همدان ودر نزدیکی جوکار ملایر است این مسجد زیبا همچون مساجد تاریخی

آکاایران: یکی دیگر از مساجد قدیمی که قدمت آن به دوران قاجار می رسد مسجد روستای ننج در جاده ملایر به همدان ودر نزدیکی جوکار ملایر است این مسجد زیبا همچون مساجد تاریخی ملایر از خشت آجر سنگ گچ و گل وچوب بنا گردیده و از لحاظ معماری با دیگر مساجد ملایر مشابهت فراوان دارد روستای ننج یکی از روستاهای تاریخی ملایر است. ننج ( Nanaj) دهی از بخش جوکار در 20کیلومتری شمال شهرستان ملایر، در مسیر ملایر به همدان، در شمال غربی ایران واقع شده است. دو مسیر از شهرستان ملایر به روستای ننج وجود دارد .جاده قدیم، بنام گردنگاه و جاده جوکار به همدان. روستای ننج از شمال با روستای “سنگ سفید” از شرق با ” شریف آباد” و از غرب با ” کسب” در همسایگی است. در وجه تسمیه ننج چیزی مکتوب نیست. آنچه در افواه مردم است آنست که ننج به معنی “منسوب به ننه” است (مانند ساوج و آوج). و “ننه” در “نانا”ی ایلامی که الهه آب و زایندگی بوده است ریشه دارد. از زمان پیدایش روستا تاریخ مشخصی در دست نیست. با آنکه این منطقه از قدمت بسیاری برخوردار است، روستای ننج دارای چهار محله است : محله بالا، وسط آبادی، چال خندق، ته کوچه. این روستا در دورانهای پیشین رونق فراوانی داشته است، از وسعت باغات و زمینهای کشاورزی و همچنین قلعه ها وخانه های بزرگ که اکنون مخروبه گشته اند این نکته مشهود می باشد. بافت فرهنگی آن اشرافیت فئودالی و اخلاق رعیت پرور بوده است. که عمده خوانین در محله بالا ساکن بوده اند. و خرده مالکان و رعیا در چال خندق و وسط آبادی و ته کوچه. روستای ننج دارای دو مسجد بوده: مسجد بالا که هنوز همان گونه باقی مانده است و از قوام و معماری خاصی برخوردار است، مخصوص خوانین بوده و مسجد پایین که از بین رفته و به جای آن اخیرا مسجد جدیدی احداث شده است، مخصوص خرده مالکان و رعیا بوده است. از آثار باقی مانده تاریخی همان مسجد بالا که متعلق به خوانین بوده را می توان نام برد که جزء آثار ملی سازمان میراث فرهنگی محسوب می شود.

آکاایران: مسجد ننج

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :