آکاایران: توصیف صرم در لغت نامه علامه دهخدا:
صرم.[] (اِخ) دهى جزء دهستان قهستان بخش کهک شهرستان قم. 15هزارگزى شمال خاور کهک 9هزارگزى جنوب غربى راه قم به کاشان، معتدل، داراى 1300 تن سکنه، آب آن از قنات، محصول آن غلات، پنبه، باغات انار و انجیر، شغل اهالى زراعت، کرباس بافى، راه مالرو، از طریق ورجان میتوان ماشین برد. مزرعهء بارانه، مینارد، خورنجه، چهل بندگان، کرانه، ساق آباد، حذرآباد جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیایى ایران ج1). این رستاق شش دیه است و مجموع این شش دیه سهلیة و جبلیة صد فرسخ بوده است از آن جمله خورهاباد. و همدانى در کتاب خود آورده است که صرم از ناحیت قم است و اهل آن دیه را مهره اى است دعوى مى کنند که آن طلسم سرما است چون فصل ربیع باشد و ترسند که کشت ایشان و میوه هاى ایشان از سرما نقصان یابد این مهره را بیرون آرند و بر سر نیزه بندند کشتهاى ایشان بسلامت بماند و هیچ نقصانى در آن واقع نشود و سرما در آن اثر نکند باذن الله تعالى و قدرته. (تاریخ قم ص 67).مه دهخدا:

این مطلب را هم ببینید :  روستای جوزچال

آکاایران: روستای صرم

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :