آکاایران: مـوقعیـت بنـا : تبریز ، خیابان امام خمینی ، خیابان مقصودیه ، بن بست نعمت زاده ، پلاک 42

شـرح مختصـری از بنـا و مشخصـات فنـی بنـا :

این بنا ی یکی از خانه های زیبای تبریز ومعروف به خانه نعمت زاده می باشد . با توجه به شواهد معماری ( پلان معماری و نمای ساختمان ) مربوط به دوره قاجاریه می باشد .

این بنا در دو طبقه همکف و اول بنا شده است ، خانه شامل یک هشتی ورودی که دسترسی حیاط را ممکن می سازد . بنا در دو ضلع شمالی و شرقی احداث شده است که طبقه همکف در ضلع شرقی شامل ورودی اصلی به خانه ، هشتی ورودی به ساختمان ، راه پله دسترسی به طبقه اول و دو اتاق است و در ضلع شمالی طنبی ، راه پله دسترسی به طبقه اول و دو گوشوار در طرفین طنبی می باشد . طبقه اول نیز دارای یک طنبی ، سرسرا و دو گوشوار در گوشه های ضلع شمالی ساختمان و چهار اتاق در ضلع شرقی بنا است . نمای ساختمان شامل ایوان با دو جفت ستون و پنجره های ارسی و آجرکاری و گچبری است .

این مطلب را هم ببینید :  امامزاده علی شلگهی

نـوع مـالکیـت بنـا :

مالکیت بنا خصوصی و در اختیار خانواده وتدی می باشد .

قـدمت بنـا :

قاجاریه

نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :

این بنا مسکونی است و فعلا خالی از سکنه می باشد واز خصوصیات بارز بنا ایوان ستوندار خانه می باشد .

تـزئینـات بکـار رفتـه :

ایوان ستوندار ، آجرکاری نما ، سرستونهای گچبری شده و درب و پنجره های چوبی با طرح های اسلیمی با شیشه های رنگی

اقـدامـات انجـام شـده :

در سالهای قبل تعمیرات جزئی در برخی فضاها انجام گرفته است.

آکاایران: خانه نعمت زاده تبریز

منبع :

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :