شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی

امامزاده دال ذال کجاست,امامزاده دال ذال تبریز کجاست,امامزاده دال و زال,تبریز امامزاده دال ذال,امامزاده دال ذال,امامزاده دال و ذال,امامزاده دال ذال تبریز کجاست,تبریز امامزاده دال ذال,امامزاده دال ذال تبریز
چشمه آب معدنی کوه زنبیل

چشمه آب معدنی کوه زنبیل

زمان مطالعه : 1 دقیقه
چشمه آب معدنی کوه زنبیل -آکا
غار زندان چاوه

غار زندان چاوه

زمان مطالعه : 1 دقیقه
غار زندان چاوه -آکا
غار زندان سماقان

غار زندان سماقان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
غار زندان سماقان -آکا
غار قلایچی

غار قلایچی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
غار قلایچی -آکا
جزیره اسپیر

جزیره اسپیر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
جزیره اسپیر -آکا
دریاچه قوبی

دریاچه قوبی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
دریاچه قوبی -آکا
کلیسای سرکیس مقدس دیزا

کلیسای سرکیس مقدس دیزا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای سرکیس مقدس دیزا -آکا
کلیسای سرکیس مقدس خوی

کلیسای سرکیس مقدس خوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای سرکیس مقدس خوی -آکا
کلیسای مریم مقدس (زور زور) ماکو

کلیسای مریم مقدس (زور زور) ماکو

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای مریم مقدس (زور زور) ماکو -آکا
کلیسای مریم مقدس (س) خوی

کلیسای مریم مقدس (س) خوی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای مریم مقدس (س) خوی -آکا
کلیسای گئورگ مقدس ماکو

کلیسای گئورگ مقدس ماکو

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای گئورگ مقدس ماکو -آکا
کلیسای مارگیوگیز سلماس

کلیسای مارگیوگیز سلماس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای مارگیوگیز سلماس -آکا
کلیسای مارسرگیز ارومیه

کلیسای مارسرگیز ارومیه

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای مارسرگیز ارومیه -آکا
کلیسای قریس

کلیسای قریس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کلیسای قریس -آکا
صفحه 1 از 9